Ga naar hoofdinhoud

Je vraagt je af of een huishoudhulp collega’s heeft?

  • Ja natuurlijk heeft zij/hij collega’s die hetzelfde werk doen bij andere klanten. 
  • Ze ontmoeten elkaar tijdens opleidingen, meetings  of wanneer ze  bv. naar kantoor gaan om dienstencheques binnen te brengen of op andere momenten die door het bedrijf georganiseerd worden. 
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

ALLE VRAGEN

Je vraagt je af hoeveel een huishoudhulp verdient?

Het uurloon is minimum € 13,63bruto.. Via deze netto-brutocalculator kan je je netto maandloon berekenen, rekening houdende met je gezinssituatie en de gepresteerde uren.. De anciënniteit...

Je vraagt je af welke arbeidsovereenkomst een huishoudhulp heeft?

Een contract van bepaalde duur voor de eerste 3 maanden en vanaf de 4de maand volgt een contract van onbepaalde duur.. OF een contract van onbepaalde duur vanaf het begin.. Dit hangt...

Je vraagt je af wat het werkregime van een huishoudhulp is?

Deeltijds werken is het meest voorkomend. Vanaf de aanwerving bepaalt de huishoudhulp met haar/zijn werkgever hoeveel uren gepresteerd zullen worden, op welke dagen gewerkt wordt…...