Ga naar hoofdinhoud

Je vraagt je af of een huishoudhulp haar/zijn eigen klanten mag kiezen?

  • In principe kiest de huishoudhulp niet haar/zijn eigen klanten. Het bedrijf zorgt er wel voor dat er een goede match is tussen klant en huishoudhulp.  
  • Het is wel de bedoeling dat de huishoudhulp een wekelijkse lijst van vaste klanten heeft zodat zij/hij hun wensen en gewoontes leert kennen. 
  • Soms moet een huishoudhulp een collega vervangen bij ziekte of verlof. Dat vraagt wel wat flexibiliteit!  
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

ALLE VRAGEN

Je vraagt je af hoeveel een huishoudhulp verdient?

Het uurloon is minimum € 13,36bruto.. Via deze netto-brutocalculator kan je je netto maandloon berekenen, rekening houdende met je gezinssituatie en de gepresteerde uren.. De anciënniteit...

Je vraagt je af welke arbeidsovereenkomst een huishoudhulp heeft?

Een contract van bepaalde duur voor de eerste 3 maanden en vanaf de 4de maand volgt een contract van onbepaalde duur.. OF een contract van onbepaalde duur vanaf het begin.. Dit hangt...

Je vraagt je af wat het werkregime van een huishoudhulp is?

Deeltijds werken is het meest voorkomend. Vanaf de aanwerving bepaalt de huishoudhulp met haar/zijn werkgever hoeveel uren gepresteerd zullen worden, op welke dagen gewerkt wordt…...