Ga naar hoofdinhoud

Je vraagt je af of een huishoudhulp vakantiegeld krijgt?

Ja, zij/hij ontvangt vakantiegeld zoals de meeste werknemers. Dit wordt uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RVJ). Arbeiders krijgen hun vakantiegeld via de vakantiekas tussen 2 mei en 30 juni op basis van de prestaties van het jaar voordien. 

Het enkele vakantiegeld dekt het salaris tijdens de vrije dagen, terwijl het dubbele vakantiegeld een bonus is die de kosten van de vakantie dekt. Het enkel en het dubbel vakantiegeld worden in één keer uitbetaald.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

ALLE VRAGEN

Je vraagt je af hoeveel een huishoudhulp verdient?

Het uurloon is minimum € 13,63bruto.. Via deze netto-brutocalculator kan je je netto maandloon berekenen, rekening houdende met je gezinssituatie en de gepresteerde uren.. De anciënniteit...

Je vraagt je af welke arbeidsovereenkomst een huishoudhulp heeft?

Een contract van bepaalde duur voor de eerste 3 maanden en vanaf de 4de maand volgt een contract van onbepaalde duur.. OF een contract van onbepaalde duur vanaf het begin.. Dit hangt...

Je vraagt je af wat het werkregime van een huishoudhulp is?

Deeltijds werken is het meest voorkomend. Vanaf de aanwerving bepaalt de huishoudhulp met haar/zijn werkgever hoeveel uren gepresteerd zullen worden, op welke dagen gewerkt wordt…...