Ga naar hoofdinhoud

Je vraagt je af op hoeveel verlofdagen een huishoudhulp recht heeft?

Zij/hij heeft recht op 20 verlofdagen per voltijdse equivalent. Die dagen worden in samenspraak met de werkgever ingepland. 

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

ALLE VRAGEN

Je vraagt je af hoeveel een huishoudhulp verdient?

Het uurloon is minimum € 11,35 bruto.Via deze netto-brutocalculator kan je je netto maandloon berekenen, rekening houdende met je gezinssituatie en de gepresteerde uren.De anciënniteit...

Je vraagt je af welke arbeidsovereenkomst een huishoudhulp heeft?

Een contract van bepaalde duur voor de eerste 3 maanden en vanaf de 4de maand volgt een contract van onbepaalde duur.OFEen contract van onbepaalde duur vanaf het begin. Dit...

Je vraagt je af wat het werkregime van een huishoudhulp is?

Deeltijds werken is het meest voorkomend. Vanaf de aanwerving bepaalt de huishoudhulp met haar/zijn werkgever hoeveel uren gepresteerd zullen worden, op welke dagen gewerkt wordt…...