Ga naar hoofdinhoud

Je vraagt je af  wat het werkschema van een huishoudhulp is?

  • Normaal gezien begint een werkdag niet voor 8u en eindigt ze niet na 17u met een maximum van 9 werkuren per dag.
  • Soms gaat de huishoudhulp wekelijks naar een klant, soms tweewekelijks.
  • Meestal worden er aaneensluitend 3 of 4 uren gepresteerd bij 1 klant.
  • Er wordt niet gewerkt in het weekend of ’s avonds, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden.  
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

ALLE VRAGEN

Je vraagt je af hoeveel een huishoudhulp verdient?

Het uurloon is minimum € 13,63bruto.. Via deze netto-brutocalculator kan je je netto maandloon berekenen, rekening houdende met je gezinssituatie en de gepresteerde uren.. De anciënniteit...

Je vraagt je af welke arbeidsovereenkomst een huishoudhulp heeft?

Een contract van bepaalde duur voor de eerste 3 maanden en vanaf de 4de maand volgt een contract van onbepaalde duur.. OF een contract van onbepaalde duur vanaf het begin.. Dit hangt...

Je vraagt je af wat het werkregime van een huishoudhulp is?

Deeltijds werken is het meest voorkomend. Vanaf de aanwerving bepaalt de huishoudhulp met haar/zijn werkgever hoeveel uren gepresteerd zullen worden, op welke dagen gewerkt wordt…...